સોફ્ટવેર

અગત્યની સુચનાઃઅહીં માત્ર સોફ્ટવેર વિશે જાણકારી અને એની માલીકીની વેબસાઈટની લીંક આપવામાં આવી છે. આનો ઉપયોગ કરવાથી ભારતીય કાયદા પ્રમાણે કોઈ પણ કાયદાનો કોઈ પણ પ્રકારે ભંગ થશે તો એ બાબતે અમે [આ વેબસાઈટના સચાલકો] જવાબદાર નહીં રહે.

આભાર

 

 

 

 

ડાઉનલોડ કરવા માટેનું અગત્યનું સોફ્ટવેર જેમાં એક વખત ડાઉનલોડીંગ શરૂ કર્યા પછી વારંવાર જોવું નથી પડતું. તમારા ઈંટરનેટની કનેક્ટીવીટી પ્રમાણે ગીત, ફિલ્મ, સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ થયા કરે છે. હા, આ સોફ્ટવેર દ્વારા ડાઉનલોડ કરવા માટે એને અનુરૂપ .torrent એક્શ્ટેન્શન વાળી ફાઈલ વાપરવી ફરજીયાત છે. બીટકોમેટ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં અથવા ઈમેજ પર ક્લીક કરો.

  1. this is piracy …….and you are promoting this is illegal ..it`s your call

  2. આદરણીયશ્રી. વિમેશભાઈ પંડયા સાહેબ

    આપના અમૂલ્ય અભિપ્રાય માટે

    ખુબ ખુબ આભાર

  3. Fenil Kothari i agree with you vimeshbhai please remove post or make some alert message with your post, at u r own risk!!!

  1. પિંગબેક: ડાઉનલોડીંગ માટે ડાઉનલોડ « વિમેશ પંડ્યાનું આંગણું….

તમારો અમુલ્ય પ્રતિભાવ અહીં લખો...!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: