Blog Archives

જમાનો

જમાનો કહે છે કે શું બુરાઈ છે મારામાં

પહેલાંના જમાના કરતાં ઘણો સારો છું…

બસ એક વાત છે,

પહેલાં જમાના પ્રમાણે રહેતાં ના આવડ્યું

અને હવે,

જમાના પ્રમાણે રહેવા કરતાં દોડવું વધારે પડે છે…

[તસવીરઃ]

Advertisements

આંસુ

 

વહી જવા દે આંસુ આંખથી દર્દ વહી જશે…

નીકળી જવા દે શબ્દો જીભથી દિલ હલકું પડી જશે…

 

જોવે તો  છે જમાનો બસ એક જ નજરથી…

હસી લે સાવ આમ કે એ ફીક્કો પડી જશે….

 

સ્વાગતની આડમાં સગપણ ન હોય કાયમ…

ઝખમો રુઝાયા પછી દવા જડી જશે….

 

રાહ જોવું જો કાયમ તકદીર બદલવાની…

પ્રાર્થના જ શક્તિ પ્રેમની ક્ષણમાં જડી જશે…

 

[તસવીર સૌજન્યઃશબ્દોનો રણકાર]